Endelig et bra AP-forslag.

AP-politikerne Torgeir Micaelsen foreslår ifølge VG å gå tilbake til alternative skoler for problemelever. Han mener det vil gagne problemelevene selv og elevene som får dem ut av klasse sin.

Har AP endelig forstått at ikke alle mennesker er like? Noen mennesker klarer rett og slett ikke å følge vanlig undervisniing av forskjellige årsaker. Hvorfor skal de da selv tvinges til å følge den undervisningen som de selv har lite utbytte av og samtdig ødelegge undervisningen til dem som klarer å følge med?

 

Tåpelig populisme fra SV!

SV går i følge Dagbladet nå ut ved sin finanspolitiske talsmann og varsler at de ønsker å fjerne skattefradraget på gaver til Israel. Dette fordi de mener gavene støtter en ulovlig okkupasjon på vestbredden og at det da er galt at man skal få skattefradrag for dette.

 Dette er ekte populisme slik vi er vant til å se fra det andre ytterpunktet av norsk politikk, nemlig Frp. Det neste blir vel at Frp går ut med motsatt forslag, at fradraget på gaver til palestinere skal fjernes.

Selv er jeg enig i at slike fradrag er en uting siden det tydeligvis settes små begrensninger på hva pengene går til. Men å gå på enkeltsaker som dette for å slå politisk mynt blir helt feil. Enten må ordningen fjernes eller bestå, ikke slikt tull som foreslås her.

 

I Norge skal man beskytes mot seg selv!

Dagbladet gjør en stor sak ut av 2 arbeidere som jobber uten sikring på et hustak på en bygård i Kristiansand 10-12 meter over bakken. Slik det er å forstå av artikkelen gjør arbeiderne dette stikk i strid mot arbeidsgiver vilje og instrukser. Det viser seg til og med at det er nær familie av arbeidsgiver.

Til tross for dette skal du ikke se bort i fra at arbeidsgiver får ei klekkelig bot fordi han ikke har vært på stedet og lekt barnehagetante. I Norge skal vi nemlig beskyttes mot oss selv. Arbeidsgivere deriomot er noe fælighet som bare utnytter mennesker og fortjener og få alt ansvar ved alle ulykker o.s.v. Forstå det den som kan...

Sist oppdatert (fredag 16. januar 2009 09:25)

 

Obama frir til Russland?

Ifølge VG går Barack Obama administrasjonen gjennom USA sine planer om rakkettskjold i Polen og Tjekkia på nytt.

Et veldig possitivt signal fra den påtroppende presidenten som vil bli oppfattet veldig positivt i Russland dersom planene faktisk stoppes. Det er etter min mening nok spetakkel ellers i verden om ikke det gamle øst/vest forholdet skal kjølne til igjen. Eller er det akkurat det verden trenger for å opprettholde en slags balanse?

 

Stortingspensjonistene som har jukset må behandles likt med andre borgere!

Da er granskningsrapporten fra kontrollutvalget klar og det går klart frem at 6 stortingspolitikere har mottatt for mye i ensjonsutbetalinger fra stortinget.

Jeg mener hele saken fremstår som en heksejakt av dimensjoner og det er nok mange underligende krefter med forskjellige intensjoner som er drivkraften bak dette. Når det er sagt så er det utrolig viktig for demokratiet at det vises likhet for loven slik at det påståtte jukset behandles på lik linje med alt annet trygdejuks. Norge som nasjon har ikke råd til at det sås spekulasjoner om kameraderi på høyste nivå.

Det er også i alles interesse at hvert enkelt tilfelle få et rettslig etterspill slik at alle parters interesse ivaretas på en beryggende måte. Jeg siter nemlig fortsatt med en følelse at hele sanheten ikke har kommet frem og at enkeltmennesker har blitt syndbukk for omfattende misbruk.

Sist oppdatert (fredag 09. januar 2009 21:51)

 
Flere artikler …
Banner
Bloggurat Blogglisten Twingly BlogRank